H a s i č s k á    h u d b a


SDH Lysá nad Labem má již po celá léta jednu velkou zvláštnost:

a tou jsou dvě perfektní hudební tělesa:


Hasičská dechová hudba
, která v současnosti čítá až 37 členů, a malý taneční orchestr.


Původní 10 ti členný taneční orchestr s názvem Melodik účinkoval od roku 1973. Zakládající členové hráli v tomto orchestru po celá léta, posilováni různými dalšími mladšími hudebníky. Tento orchestr ukončil na konci roku 2011 svou činnost... :-(


V současné době je aktivní menší hudební uskupení Pavla Stříbrného, viz. níže odstavec "Taneční orchestr"


Hasičská dechová hudba


je amatérský soubor, který však zásluhou velmi kvalitních hudebníků - amatérů i profesionálů,

dosahuje profesionální úrovně!


Vystupuje na mnoha kulturních akcích nejen ve městě Lysá n.L., ale i po celé republice a v zahraničí.


Nejdále vystupovala na festivalu hasičských dechovek v norském Oslo.


Doma v ČR se jedná zejména o účinkování hudby při různých výročích založení hasičských sborů, obcí, či měst, ale i na jiných kulturních akcích, jako např. festivalech, promenádních koncertech apod...


Hudba je vždy „ozdobou“ těchto akcí nejen pro vysokou úroveň muzikantů a zpěváků, ale i proto, že je vystrojena novými hasičskými vycházkovými stejnokroji SDH.

Hudba často spolupracuje se skupinou mažoretek, nejčastěji z Kolína nebo Poděbrad... 

 
Kontakt: Ing. Jiří Fišer Lysá nad Labem Třešňová 1627 289 22 email: firi.fiser@seznam.cz tel: 325 551 883 mobil: 775 911 984
 
maor._madarsko.jpg

hudbannjpg

  

 

 
 
kapela5v.jpg

 

 

Odkaz na webové stránky hudby zde: www.hasdechlysa.cz

nebo na Facebook: http://www.facebook.com/Hasdechlysa#!/Hasdechlysa?fref=ts

najdete tam aktuální informace o účinkování hudby...

 

 

Taneční orchestr


V současnosti je aktivní hudební uskupení Pavla Stříbrného - dvou až pěti hudebníků se zpěvačkou . Zahraje v duu Paollo (klávesy a zpěv), které pro zájemce nahrálo hudební CD,    i v širším obsazení (posíleno o dechové nástroje trubku, trombon, saxofon  a kytaru).

Účinkuje nejen na tanečních zábavách a plesech všech společenských a zájmových organizací, ale i na různých rodinných či firemních  akcích - (svatbách, večírcích k životním výročí, oslavách významných událostí všeho druhu...).

Je vždy výborným zpestřením zábavy produkcí živé hudby na profesionální úrovni! Zahraje to nejlepší ze současných melodií i evergreenů let minulých.

Potěší i zájemce tanečních škol pro nováčky i pokročilé hudebním doprovodem klasického tancování ve standartních                 

 i latinskoamerických rytmech - polka, valčík, tango, walz, slowfoxtrot, jive, cha-cha, rumba a další...

Na kulturních akcích většího rozsahu využívá profesionální ozvučovací techniku včetně zvukaře. Hudebníci přijedou kamkoliv...Kontakt: Pavel Stříbrný, mobil: 777 301 045 nebo Bc. Roman Zima, mobil: 724 180 986

melodikjpg
band_3448.jpg

      foto původního tanečního orchestru Melodik                    foto současně aktivního hudebního uskupení
img_4942.jpg


 
 "Fire Band" Pavla Stříbrného  
 
Zleva: Miroslav Radoch - trubka, kytara, zpěv
          Jan Czech - trombon
          Roman Zima - tenor a soprán saxofon
          Pavla Hodanová - zpěv
          Pavel Stříbrný - klávesy, zpěv
          Zdeněk Urban - kytara, zpěv
Z historie dechového orchestru:  Základ orchestru, který se datuje někdy do
období kolem roku 1962, tvořili bývalí hráči z dětské dechovky, kterou vedl pan
učitel Livora.Soubor, který měl asi 20 členů, nějaký čas vedl pan Petr Nádvorník starší – to
už orchestr působil od roku 12972 pod hlavičkou lyských hasičů.  V roce 1980, na základě impulsu,který přišel
z přehlídky hasičských dechovek v Havlíčkově Brodě, se obsazení rozšířilo asi
na 35 členů. Funkce dirigenta se tehdy ujal Josef Švejda a organizačním
vedoucím se stal Jiří Fišer.V této
sestavě dosáhla dechová hudba mnoha úspěchů - například v roce 1986 vítězství
v krajské soutěži a v roce 1987 čtvrté místo v národní soutěži středních
dechových hudeb.Co to tenkrát
znamenalo si uvědomíme, když zvážíme fakt, že orchestr obdržel stejný počet
bodů, jako dechová hudba Severočeského hnědouhelného revíru z Mostu, která
tenkrát měla nepředstavitelně lepší podmínky.Dechový orchestr hraje v blízkém i dalekém okolí. Několikrát hrál na
Kmochově Kolíně, ale dostával i pozvání na účinkování v zahraničí – navštívil
například Strengberg v Rakousku, opakovaně Bechtolsheim, Ditellsheim a Passau.
Kromě toho dechovka udržovala přátelství s hasiči z Alt Ruppinu v bývalé NDR.Po roce 1991 se aktivita na nějaký čas utlumila. Pak nabídl svou pomoc dirigent
Miroslav Císař a orchestr se pomalu začal stabilizovat. Přišli mladí hráči a
objevila se nová pozvání na přehlídky doma i v zahraničí.
Hasičská
dechová hudba hrála pravidelně každý rok na slavnostech Korsofahrt v Alt
Ruppinu, na mezinárodní přehlídce v městečku Koprivnički Ivanec a na festivalu
krajanských hudeb v Daruvaru v Chorvatsku. Účastnila se karnevalů ve městech
St. Quentin a Estaires ve Francii. V ČR se zúčastnila prvního ročníku festivalu
hasičských hudeb v Pelhřimově. Byla pozvána do slovinského města Postrojna, hrála
na oslavách státního svátku Francie na francouzské Riviéře, opět v Passau a v
největších německých lázních – Bad Fussing. Účastnila se přehlídky hasičských
dechovek v norském Oslo. Často účinkuje
též doma na různých kulturních např. při oslavách 150. výročí založení hasičského
sboru v České Kamenici, na slavnostech v Břeclavi, Dni záchranářů
v Kolíně či v Poděbradech, Dni bezpečnostních složek v Dobrušce…
A samozřejmě účinkuje i doma pro „své“ hasiče, např. na oslavách 130. výročí
založení SDH Lysá nad Labem., či každoročně na akci spojené s oslavami svátku
patrona hasičů sv. Floriána. Každý rok
ukončuje dechová hudba svůj roční hudební program hraním na zahájení adventu na
náměstí v Lysé a tradičním vánočním koncertem.

V průběhu vánoc dotvářejí pravidelně sváteční atmosféru na Štědrý den po
setmění trubači tóny koled z věžě lyského kostela.   Dechová hudba
řadu let spolupracovala s taneční skupinou mažoretek Daisy z Kolína. 
Designed & Code created by www.OandD.cz Valid CSS!