Kroužek mladých hasičů


Kolektiv mladých hasičů našeho sboru

U nás v Lysé jsme to s mládeží vždy uměli. První zmínky o družstvu mladých požárníků našeho sboru (předchůdce dnešního kolektivu mladých hasičů) pochází z padesátých let minulého století a jsou zanesené v kronice sboru. Nejen k účasti na soutěžích dostalo družstvo již v padesátých letech svou první motorovou stříkačku, kterou svépomocí pro své nástupce vyrobili členové sboru. mlbez_nazvu.jpg Dochovaná kronika mladých hasičů je však soustavně vedena až od roku 1977. V průběhu této doby se mnoho změnilo, pravidla hasičských soutěží, hasičská technika včetně výzbroje a výstroje družstev a v neposlední řadě též samotné vedení kolektivu. Za tu dobu se ve vedení kolektivu a družstev vystřídalo nemálo vedoucích: Vladimír Tuzar, Vladimír Černý, Miloslava Šimanovská s Jaroslavou Labutovou, Vladimír a Vladimíra Sejkovi se Stanislavem Dvořákem, Roman Zima.
Na podzim roku 1977 započalo tehdejší družstvo mladých požárníků účastí na podzimním kole svoji dlouholetou dráhu na celostátní hasičské soutěži „Hra Plamen“, jejíž vznik se váže k roku 1972 a která se, s nepatrnými obměnami, koná každoročně až do současnosti. V rámci Hry Plamen se dnes mladí hasiči například účastní brigád na zlepšení životního prostředí, sběru druhotných surovin, údržby výzbroje a výstroje své i sboru, navštěvují výstavy a muzea, účastní se turistických výletů, kulturních a dalších společenských akcí. Dále průběžně dokumentují dění a historii mladých hasičů formou kroniky a v rámci samotné soutěže získávají odznaky odbornosti mladých hasičů.
Kromě těchto aktivit se naši mladí hasiči zúčastňují také okrskových a ostatních hasičských soutěží u nás a v blízkém okolí. Podzimní kolo Hry Plamen obsahuje závod branné všestrannosti, kdy družstvo mladých hasičů při 2-3 km dlouhém běhu v terénu musí úspěšně zvládnout na šesti stanovištích střelbu ze vzduchovky, základy topografie, zdravovědy, požární ochrany, vázání uzlů a překonání vodorovného lana. Zato na jarním kole čeká
hasičskou mládež hned disciplín pět! Je to požární útok s vodou, štafetový běh 4x60 m s překážkami, štafeta požárních dvojic, štafetový běh CTIF a útok CTIF (CTIF = The Centre Technique des Industries de la Fonderie, v překladu Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů). bez_nazvuuhzgtfrdeswerr.jpg
Stávající vedení kolektivu mladých hasičů našeho sboru započalo svou činnost v roce 2002. V tomto roce zaujal místo vedoucího kolektivu Vladimír Juříček se zástupkyní Hanou Krejčíkovou. Vedoucími družstev se staly sestry Bezuchovy, mladší družstvo si vzala na starosti Pavlína a starší Eva Bezuchová (dnes Karbanová).
V roce 2006 posílila vedoucí družstev též Kateřina Janulová. V rámci pravidelných schůzek kolektivu a účastí na soutěžích mladých hasičů nám pomáhají též ostatní členové sboru.
Vedle výše uvedené hry Plamen se náš kolektiv účastní pravidelně též dalších soutěží, z nichž některé též sami organizujeme, např. pro 3. lysecký okrsek a pozvané hosty. Od roku 2002 vždy na začátku školního roku pořádá náš kolektiv ve spolupráci s SDH Milovice na jejich sportovním stadionu soutěž v požárních útocích pro 3. lysecký okrsek pro družstva mladších i starších. Na této soutěži bojují družstva starších o putovní pohár starosty Milovic, kdy v prvním roce této soutěže získalo putovní pohár družstvo SDH Lysá a o rok později se jej nepodařilo obhájit a putovní pohár získalo družstvo SDH Byšičky. V následujících třech letech se však družstvu starších SDH Lysá podařilo pohár opět získat a dokázalo jej vždy obhájit.
Další ze soutěží organizovaných naším kolektivem se stala oslava dne dětí, kterou pořádáme pravidelně od roku 2002, kdy byl první závod v Byšičkách ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů. V roce 2004 věnoval do soutěže starosta města Lysé putovní pohár pro 3. lysecký okrsek v kategorii mladších. V tomto roce získalo
putovní pohár místní družstvo SDH Byšičky, ale o rok později jej již získalo družstvo SDH Lysá a tento pohár mají mladší v držení dosud. Prozatím poslední rok tohoto závodu se konal v prostorách zámeckého parku v Lysé nad Labem.
Od roku 2002 se v Lysé n.L. také účastníme dnů se záchranáři na zdejším výstavišti. V rámci této akce máme vždy neděli vyhrazenou pro mládež, kdy pořádáme hasičský pětiboj v disciplínách: štafeta dvojic, útok džberovkou, topografické značky, uzle a požární ochrana, shazování kuželek hadicí.
Pravidelně jezdíme i na hasičské soutěže pořádané sbory v okolních městech a vesnicích. Zúčastnili jsme se například soutěží v Křečkově, Čelákovicích, Nymburku, Loučeni, Jabkenicích, Mcelích, Všechlapech, Pňově a dalších.
Při pořádání letních táborů našeho kolektivu jsme navštívili např. Rejnštejn, Sázavu-Sedliště, Lužany, Rokytnici nad Jizerou a několikrát jsme byli i na Branžeži. Kroměletního tábora jezdíme v průběhu roku též na samostatné výlety. Navštívili jsme nejednozajímavé místo, například hasičské muzeum v Přibyslavi, Správu a útvar sboru požární ochrany ve Žďáru nad Sázavou, hasičské muzeum v Chrastavě společně se zoologickou zahradou v Liberci. Pořádali jsme i akce pro děti z mateřských školek.
O pravidelných pátečních schůzkách pořádáme též sběr starého papíru, přičemž senám podařilo shromáždit částku, za kterou jsme si pořídili našeho prvního maskota.
Před koncem každého kalendářního roku se náš kolektiv loučí mikulášskou besídkou, kterou organizujeme nejen pro děti z hasičského kroužku, ale též pro děti členů sboru.V letošním roce tvoří kolektiv mladých hasičů SDH Lysá nad Labem kromě již výšezmíněných vedoucích 30 členů, z toho 24 aktivních a 6 členů mladších šesti let.bez_nazvuuztr.jpg

Foto z činosti naleznete v Galerii, část Mladí hasiči.

Designed & Code created by www.OandD.cz Valid CSS!