Novinky

<< 1 ... 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 >>
Datum: 6.8.2010 čas 19:27:04
Technická pomoc 79
Unik plynu v Milovicich.
více na...
Datum: 24.11.2010 čas 22:51:34
Účinkování naší hudby
Naše Hasičská dechová hudba bude mít poslední prázdninový víkend opravdu "napilno".
28. 8. 2010 bude od 9:30 hodin koncertovat v Nymburce na Náměstí Přemyslovců na akci Den se záchranáři v Nymburce (program celého dne v článku v sekci "Akce").
Poté přejíždí hrát na zámek do Přerova nad Labem.
Mezitím si "odskočí" trubači (žestě) zahrát fanfáry na zahájení Šporkových slavností na zámek do Lysé.
Datum: 3.8.2010 čas 23:46:31
Technická pomoc 78
Otevření bytu v Masarykově ulici na žádost ZZS.
více na...
Datum: 3.8.2010 čas 23:44:17
Požár 77
Požár statku v Obci Kochánky
více na...
Datum: 28.7.2010 čas 14:44:11
Požár 76
Požár nízké neobydlené budovy cca 400M od silnice uprostřed lesa v Milovicich-Mladé
více na...
Datum: 8.12.2010 čas 8:22:37
Vzorná reprezentace našeho sboru a města
Hasičská dechová hudba naposledy významně reprezentovala město i Sbor dobrovolných hasičů 26. května 2010, kdy účinkovala na slavnostním služebním shromáždění Policie České republiky–KŘP Středočeského kraje, které se konalo v refektáři bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, sídle Galerie Středočeského kraje u příležitosti převzetí praporu pro Polici ČR. Tento nový prapor zde převzal z rukou hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kučera. Této historicky významné události byl přítomen i policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů a další významní hosté.

Ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kučera zaslal 7. 6. 2010 osobně do rukou starosty Města Lysá n.L. p. Mgr. Jiřího Havelky dopis, v němž vyjádřil poděkování za účast hudby z Lysé nad Labem na této akci. Ocenil v něm zejména velkou vstřícnost a ochotu všech členů hudby, kteří byli o spolupráci požádáni pouhý týden před touto akcí, a kteří se svým účinkováním velkou měrou zasloužili o bezvadný průběh celé akce. Vyjádřil v něm dále také velmi kladné hodnocení hudby všemi přítomnými...(rz)
<< 1 ... 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 >>
Designed & Code created by www.OandD.cz Valid CSS!