Vzkazník

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12 >>
Anonymous
Datum: 14.11.2011 čas 22:14:58 ne
A za hodnými dětmi Mikuláš nepřijde???:-(
JF
Anonymous
Datum: 2.11.2011 čas 21:50:16 ne
V zářijových Listech mě zaujal článek pana Řezníčka o potřebě kulturního sálu v našem městě – nic nového. Tento problém existuje v Lysé už od konce války (jestli ne dříve). Několik projektů sice už bylo, včetně sbírek od občanů, ale k realizaci
nikdy nedošlo – bohužel. A tak, když okolní města a vesnice stavěly své „kulturáky“, v Lyse nic. To negativně zapůsobilo tehdy i na spolky, které neměly zázemí ani jeviště, na kterém by mohly vystupovat. Ochotnicky spolek Tyl (jeden z nejlepších
v kraji) a pěvecky spolek Dalibor musely ukončit svou činnost. Proto jsem byl velmi natěšen, když mi přišel do schránky krásně provedený leták od firmy, která bude stavět v bývalé Frutě. Kulturák, bazén a jiné vymoženosti, tak konečně se dočkám, ale ouha! Honosné plány na letáku se smrskly na výstavbu bytů, které jsou z hlediska jejich následného prodeje pro firmu zajímavější. Občanská vybavenost se opět odkládá na neurčito. Může mi někdo odpovědny vysvětlit, proč se začalo s výstavbou bytů v době, kdy nabídka převyšuje poptávku? Proč se nezačalo jako první s občanskou vybavenosti? Proč se pro multikulturní zařízení hledá jiné místo, než bylo
původně slíbeno? Obchvat města, novy domov seniorů, areál Fruty – v Lyse nic nejde. Proč!? Opět budeme my občane pořádat plesy v okolních obcích a děti budou
jezdit do tanečních v Benátkách. Je ostudou, když tak důležitý spolek jako Hasiči musí pořádat plesy v nedalekých Sojovicích, protože vysoký nájem ve městě si nemohou dovolit. A tak, jak vyplývá z článku pana Řezníčka, se v rámci územního plánu města bude opět hledat místo pro „kulturák“. Snad se ho příští generace
dočkají. Jsem členem SDH v Lysé už padesát let, na což jsem mimochodem
patřičně hrdý a proto musím zmínit ještě jeden projekt, který chtěli začátkem
padesátých let hasiči zrealizovat.Vybudovat pro sebe i občany nejen nové garáže, ale i Spolkový hasičský dům, kde by byl mimo jiné i kulturní sál, knihovna a jiné prostory. Hlavou všeho děni byl tehdy pan Josef Havín se svými spolupracovníky.Josef Havlín je významným občanem města a je po něm i pojmenována jedna z městských ulic. Spolu s vedením tehdejšího sboru zakoupil z peněz, které si hasiči svou dobrovolnou práci vydělali, parcelu pro výstavbu celého areálu. V kronice SDH
se k tomuto píše: „Po vyjednávání s Čsl. obci sokolskou došlo k prodeji a SDH se stal 30.12. 1949 majitelem parcely (což bylo řádně zaknihováno) vedle letního cvičiště Sokola v ulici Sokolské a částečně v ulici Rašínově (nyní Pivovarské) u obecních stodol. Kupní smlouva byla podepsána
u JUDr. Lepiče, advokáta v Lyse nad Labem“. Bohužel k realizaci celého projektu nedošlo z byrokratických i politických důvodů. Nova hasičárna se musela postavit v Nymburce coby okresním městě. A tak město přišlo opět o kulturní zařízení. Zbyly aspoň garáže, které si dnešní hasiči neustale modernizuji. Je na pováženou, že v 90. letech majetek sboru přešel záhadně na město. Zřejmě v euforické době a zmatcích po revoluci si toho nikdo nevšiml. A dnes po letech musí hasiči opět bojovat a dokazovat, že pozemky, které zakoupili jejich dědové a tátové jsou jejich. Dokonce
podle nového územního planu města mají byt garáže SDH Lysá nad Labem zdemolovány a postaveny
za městem. Na místě dnešní hasičárny je plánovaná tzv. občanská vybavenost. Velmi lukrativní pozemky zřejmě nedají někomu spát. A ještě něco, v areálu zbrojnice je zbudováno pietní místo, které připomíná všechny zemřele členy sboru. Když připustíme zbourání a devastaci dnešního areálu, pošpiníme tím památku všech našich předchůdců, kteří se o sbor zasloužili. Sbor je ve městě již 133 let a já doufám, že bude i nadále.
Jaroslav Minařík st., t.č. kronikař
SDH Lysá nad Labem
JF
Anonymous
Datum: 7.10.2011 čas 18:28:03 ne
taky dobrý :-D
odkaz
Anonymous
Datum: 4.10.2011 čas 18:19:41 ne
odkaz
docela povedene video:-)
přibyslavské fanynky
Anonymous
Datum: 21.9.2011 čas 19:10:15 ne
ŠÁLÍ NÁS ROZUM, ČI KLAME ZRAK? NÁS Z TOHO VÁŽNĚ SNAD TREFÍ ŠLAK!!!
Na každém Pyrocaru je pořadatelský stan.Přibyslav je maličká,známe jeden druhého a minimálně 5 našich hasičů-pořadatelů má kontakt do Železářství,nebo osobně na Radku.Spoléhat na červené tričko v záplavě hasičských stříkaček a spoustě lidiček není nejlepší nápad!Tak snad příště,ahoj R-M-Z.
cigij
hasič
Příspěvky:4
Datum: 13.9.2011 čas 20:54:30 ne
Pozdrav z Polabí

Já tam taky byl,
klobásy jedl a pivo pil,
ale na děvčata z Vysočiny nikde jsem nenarazil.
Bylo tak lidiček až přecházel zrak,
ale Vás děvčata neviděl jsem, FAKT.
Abych byl vidět, to je má zásada,
červené triko jsem měl,by vynikla široká postava.
Když se den nachýlil dostali jsme hlad,
do města dolů jeli jsme se napapat.
Dáme si smažené žampiony s hranolky,
přinesené od „pěkné servírky“ – od holky.
Začalo foukat trochu z mraků pak pršet,
tak jsem si představil, jak sem mohl na poli trčet.
Jak už píšu v záhlaví,
Zdravím já Vás z Polabí.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12 >>
Designed & Code created by www.OandD.cz Valid CSS!